Huurvoorwaarden

Als u een artikel bij ons reserveert dan gaat u automatisch akkoord met onze huurvoorwaarden.

Afhalen en retourneren op afspraak, via email vanginkelverhuur@outlook.com of via www.vanginkelverhuur.nl.

Bij reservering kunt u kosteloos annuleren tot 4 dagen voor de gereserveerde datum,  anders worden er toch gewoon kosten berekend ter hoogte van de reservering.

Een offerte is onder voorbehoud en wordt pas definitief als beide zijden akkoord geven.

Bij het te vroeg terugbezorgen van het verhuurartikel moet toch de volledige afgesproken huurperiode worden betaald.

Bij het te laat terugbezorgen van het verhuurartikel wordt voor elke dag een huurbedrag in rekening gebracht.

Het huurcontract gaat in bij het afhalen van het verhuurartikel, op dat moment dient u het verhuurbedrag en de borg te betalen.

Bij reservering wordt een vaste afspraak gemaakt over het aantal dagen dat de huurder het verhuurartikel wil huren.

De huurder kan de huurtermijn nadien verlengen. Men moet er echter rekening mee houden dat dit niet altijd mogelijk is, omdat een andere huurder het verhuurartikel reeds gereserveerd kan hebben.

Het verhuurartikel dient in de zelfde staat retour gebracht te worden, droog, schoon, en compleet anders zal een bedrag worden ingehouden van de borgsom.

Bezorgen vindt plaats in de regio, onze regio beslaat 10km vanaf ons bedrijfspand. Buiten de regio worden extra transport kosten gerekend, vraag naar de voorwaarden.

Het is niet toegestaan het verhuurartikel te beschrijven, beplakken, gaten te boren/prikken etc.

U wordt verzocht maatregelen te treffen om schade aan het verhuurartikel te voorkomen, bijvoorbeeld storm, sneeuw en vandalisme.

Bij beschadiging van het verhuurartikel wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van de herstelwerkzaamheden of de borgsom.

Controle op schade:

Teneinde problemen te voorkomen dient de huurder onmiddellijk nadat hij het gehuurde in ontvangst neemt dit te controleren. Indien er gebreken, mankementen of andere klachten zijn dient de huurder:

A. Per e-mail contact op te nemen met Van Ginkel Verhuur.

Gebruik van gehuurde heft het recht om te reclameren op.

B. Indien het gehuurde door Van Ginkel Verhuur naar het bedrijf van Van Ginkel Verhuur wordt teruggebracht, wordt het gehuurde overgegaan en alle kosten aan de huurder berekenen bij terugkomst in het bedrijf van Van Ginkel Verhuur gecontroleerd.

Het meenemen van het gehuurde door Van Ginkel Verhuur is niet te beschouwen als dergelijke controle!!!! Als de huurder bij controle aanwezig wil zijn, moet hij binnen 12 uur nadat het gehuurde bij Van Ginkel Verhuur terug is een afspraak maken over het tijdstip van de controle. Als schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken vastgesteld is, zonder dat de huurder daarbij aanwezig was, laat Van Ginkel Verhuur dit binnen 10 werkdagen, nadat het gehuurde bij Van Ginkel Verhuur terug is gekomen, schriftelijk weten. De huurder krijgt dan 48 uren de tijd om bij Van Ginkel verhuur tevens de schade te komen vaststellen. Indien de huurder binnen die termijn niet reageert, wordt dit als aanvaarding van de schade beschouwd. Van Ginkel Verhuur kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten aan de huurder berekenen.

C. Beschadigde huurgoederen, of onderdelen, waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen na de datum waarop schade gefactureerd wordt ter beschikking van de huurder gehouden.

Bij diefstal en/of vermissing van het verhuurartikel ontvangt u de borg en de huurprijs niet retour en zijn alle vervangingskosten en bijkomende kosten voor de rekening van de huurder.

Annulering dient minimaal 4 dagen van te voren doorgegeven te worden anders worden reserveringskosten in rekening gebracht.

Het is de huurder niet toegestaan verhuurartikel te verhuren aan derden.

De huurder is verantwoordelijk voor verhuurartikel; gedurende de huurperiode.

Van Ginkel Verhuur is niet aansprakelijk voor gevolgschade tijdens de huurperiode.

Het gebruik van het verhuurartikel is geheel voor eigen risico van de huurder, Van Ginkel verhuur kan op geen enkel wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade en of gevolgschade en of persoonlijke ongevallen die voortvloeien uit het gebruik van onze materialen, tijdens en na de huurperiode.

Bij het afhalen/bezorging is legitimatie verplicht (rijbewijs, paspoort, ID kaart.

 

Aanvullende huurvoorwaarden voor Partytenten:

Opdrachten worden vastgelegd door o.a. Telefonische afspraken, mondelinge afspraak, schriftelijke afspraak, e-mail, Whats-App,.SMS berichten.

Opbouw en afbraak gaan altijd in overleg met de huurder.

De huurder is aansprakelijk voor elke vorm van (Storm) schade, mocht de huurder de tent willen verzekeren kunt u dit via uw eigen verzekeraar aanvragen.

Bij sneeuwval dient de huurder ervoor te zorgen dat het dak vrij van een dikke laag sneeuw blijft door middel van verwarming van bijvoorbeeld een Terrasheater.

LET OP !!!! Bij een voorspelling van een windkracht boven 3 moet er een extra grondframe bij gemonteerd worden, bij een voorspelling boven windkracht 5 kan ten alle tijden het plaatsen van de partytent vanaf onze kant worden geannuleerd omdat wij de veiligheid niet meer kunnen garanderen. Hier wordt niet meer over gediscussieerd. 

Houtskool BBQ en open (kamp) vuren  en vuurkorven zijn verboden naast/in de tent ivm risico van het smelten van de Partytent en vonken die op het dak kunnen belanden.

 

 

Wij willen U er op wijzen dat wij op geen enkele manier aansprakelijk kunnen worden gesteld voor in de ondergrond aanwezige leidingen, kabels, tanks of ander aanwezig materiaal welke door de verankeringen kunnen worden beschadigd. (lengte verankering kunnen tot 120 cm lang zijn)

De huurder zorgt er voor dat de terreinen toegankelijk zijn in de ruimste zin van het woord.

Beschikbare opzetruimte dient minimaal 1 meter rondom de tent te zijn.

Tevens moeten wij zo dichtbij mogelijk kunnen lossen/laden waar het huur object komt te staan, wij gaan niet met de huur artikelen door woonhuizen heen, en niet over schuttingen, en muurtjes heen.

 

Mocht de plek niet vrij zijn op het tijdstip dat wij komen opbouwen, dan kan de bestelling ter plaatste door ons worden geannuleerd.

 De plek waar de tent dient te staan moet geheel vrij gemaakt zijn door de huurder voordat wij de tent komen opbouwen dus vrij van bloempotten tuinmeubilair struiken en boom(pjes) en evt. Hondenhaar.

Wanneer de verhuurder ter plaatse inschat dat dit een onveilige situatie op kan leveren, kan deze als nog weigeren de tent daar te plaatsen en zal er geen restitutie plaats vinden.

De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer hij door overmacht in gebreke moet blijven. Bijvoorbeeld door: (storm) slecht weer, overheidsmaatregelen etc.

Wanneer de tent staat kan de huurder en verhuurder samen een ronde maken en de gebreken en manco’s op papier zetten, deze zal indien er manco’s aanwezig zijn dan door beide partijen voor akkoord ondertekend worden.

De verhuurder heeft ten allen tijden toegang tot het gehuurde.

Het is verboden om iets op te hangen aan zeilen, touwen, buizen, haringen.

Het is verboden om Confetti Shooters of andere vorm van Confetti/Slingers in en om de tenten te gebruiken ivm schade van kleurstoffen.

Het is niet toegestaan om de tent oneigenlijk te gebruiken. Bijvoorbeeld het klimmen in masten, hangen aan touwen en zeilen.

Onderhuur en gebruik van derden is niet toegestaan.

Huurprijzen zijn inclusief opbouw en afbraak.

Het huurbedrag dient bij aflevering en het plaatsen van de tent te voldaan. Indien er gas verbruikt wordt dan wordt dit bij afhaal apart verrekend. (prijs per kilo)

Bij verhuur aan meerhoofdige eindverantwoordelijke zal in geval van betalingsproblemen het te verhalen bedrag bij ieder verhaald worden, en niet naar een gelijkmatige verdeling gekeken worden.

De huurder dient het object leeg, schoon en droog (m.u.v. weersomstandigheden) op te leveren.

De huurder is aansprakelijk voor het in gebreke blijven hiervan en kosten zullen worden doorberekend.

Dit kan resulteren in bijvoorbeeld 1 dag huur extra, plus extra onkosten medewerkers (snipperdagen), extra reiskosten.

Eventuele schade aan terreinen, afrastering, begroeiing ontstaan tijdens het opzetten, gebruik en/of afbreken kan niet op de verhuurder verhaald worden.

Op Feestdagen o.a. Oud en Nieuwjaarsdag kan er een extra tarief gerekend worden van 35,00 euro voor het opbouwen van een Partytent.